جستجو در مدرسه

آموزشی

معرفی شبکه‌های عصبی
آموزشی

شبکه‌ی عصبی مصنوعی فراتر از مغز انسان؟!

شبکه‌های عصبی مصنوعی، شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که امروزه کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف از جمله پیش بینی، داده‌کاوی، پردازش تصویر، علوم پزشکی و مهندسی، اقتصاد و …دارند.