جستجو در مدرسه

شبکه عصبی، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، شبکه عصبی پرسپترون،perceptron ، feedforward، شبکه عصبی پیش خورد

معرفی شبکه‌های عصبی
آموزشی

شبکه‌ی عصبی مصنوعی فراتر از مغز انسان؟!

شبکه‌های عصبی مصنوعی، شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که امروزه کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف از جمله پیش بینی، داده‌کاوی، پردازش تصویر، علوم پزشکی و مهندسی، اقتصاد و …دارند.